EKSING Insight

EKSING Insight

Organisationer bevæger og udvikler sig konstant.
Eksing Insight kan være med til at styrke ledelse og arbejdsmiljø og sikre at vision bliver til virkelighed.

Ledelsessparring

Ledelse i forandringer og i udvikling kræver fokus på medarbejderne og strategisk udvikling af arbejdspladsen. Rosi Eksing fra Eksing Insight er konsulent og kan tilbyde samtaler med ledelse og ledelsesteams

Organisationsudvikling

Arbejdspladser og organisationer udvikler sig forandringsledelse er vigtig. Ledelse og medarbejdere har brug for processer der understøtter kommunikation inddragelse og implementering

Arbejdsmiljø

Medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel er vigtig for kvalitet og udvikling. Det forebygger stress og sygefravær og øger medarbejdernes tilfredshed og kundernes produkter

Ledelsessparring

Eksing Insight tilbyder udbytterige samtaler til ledere og ledelsesteams med sparring og inspiration til hvordan I udvikler jeres arbejdsmiljø og organisation.

Ledelse og strategi er kernen i gode arbejdspladser. Rosi Eksing fra www.EksingInsight.dk giver vejledning og sparring til ledere og ledelsesteams som styrker strategi udvikling og netværk

Organisationsudvikling

Står I foran eller midt i en forandringsproces, kan I konsultere Eksing Insight til at designe og facilitere forandrings- og udviklingsprocesser.

En organisation udvikler sig konstant, det er et vilkår. Rosi Eksing fra www.EksingInsight.dk er konsulenten der designer og faciliterer processer med medarbejderne og ledelsen

Arbejdsmiljø

Få konsulentbistand til hvordan I udvikler jeres arbejdsmiljø. Eksing Insight planlægger og afholder forløb med ledelsesteams og medarbejdergrupper som styrker arbejdsmiljøet.

Forebyggelse af stress og sygefravær. Konsulent Rosi Eksing faciliterer forløb der styrker arbejdsmiljøet for virksomheder og offentlige arbejdspladser. Kig på www.eksingsight.dk

Ydelser

Ledelsessparring

 • Sparring og rådgivning om arbejdsmiljø
 • Sparring og rådgivning om organisationsudvikling
 • Udviklende forløb for ledelsesteams
 • Facilitering af ledelsesnetværksmøder

Organisationsudvikling

 • Design af forandringsprocesser fra A-Z
 • Planlægning og facilitering af involverende møder og workshops for medarbejdere og andre interessenter
 • Sparring og inspiration til implementing og forankring af nye tiltag, som teknologi eller nye metoder
 • Design af evaluering og måling af effekt

Arbejdsmiljø

 • Afdækning og analyse af udfordringer i jeres psykiske arbejdsmiljø
 • Planlægning af forløb og facilitering af møder og workshops, der styrker jeres arbejdsmiljø
 • Planlægning og facilitering af forløb, der forebygger stress og udbrændthed
 • Oplæg og kurser om arbejdsmiljørelaterede emner

Åbningstilbud: 2 timers oplæg til personalemødet om mødeledelse eller robusthed

Mødeledelse – hvor svært kan det være!

3 trin til bedre møder!
Lidt for ofte går vi fra møder uden helt af have opnået det vi gerne ville.
Tag mødeledelsen på jer og få bedre og mere udbytterige møder, uanset om det er et møde mellem kollegaer, med samarbejdspartnere, kunder eller pårørende.
Mødeledelse gør en forskel!

Robusthed

Robusthed – et begreb som alle har hørt, men også et begreb, der vækker meget blandede følelser.
Få et bud på hvordan arbejdet med robusthed kan bidrage positivt til helheden – individ, gruppe, ledelse og organisation.


Pris: 1.500 kr. ex. moms for 2 timers oplæg med øvelser, tips og tricks, som I kan bruge med det samme!
Oplæggene kan følges op med en workshop der går i dybden med hvordan I arbejder målrettet med temaerne.

Tilbuddet gælder de første 15, som henvender sig, dog kun i perioden 1. Nov. 2017 – 31. Januar 2018

Rosi Eksing

Ring til Rosi for at høre mere om tilbuddet og om hvad Eksing Insight ellers kan tilbyde jeres virksomhed.
+45 25 88 47 56
Rosi@eksinginsight.dk

Rosi Eksing er en erfaren og kompetent konsulent med ledelseserfaring og konsulenterfaring. Hun har arbejdet med ledelsesudvikling, netværk, ledelse, organisationsudvikling og arbejdsmiljø.